Spår kraftig nedgang i sykefraværet

Statistisk sentralbyrå mener at sykefraværet vil gå ned med 12 prosent i 2011 og 2012, og føre fraværet tilbake til 2008-nivået.