Fortsatt ingen bøter

Kommunens hjemmel for å innføre odde- og partallskjøring er nå uomtvistelig. Men bøtelegging blir like vanskelig som før.