Ranet bensinstasjon

Væpnet utrykning til Slettebakken etter ran.