Fortsatt løftebrudd om makspris

I Soria Moria-erklæringen fra 2005 ble det lovet en makspris for barnehageplass på 1750 kroner. I budsjettet for 2012 er løftet ikke innfridd.