• (1/2)
    GIFTLOKKET: Svevestøvet legger seg som et lokk over Bergensdalen på de kalde, vindstille dagene. Verst er situasjonen rundt Danmarks plass. FOTO: Sunde, Helge

Svevestøv er farligere enn antatt

Dagens grense for svevestøv sikrer ikke mot helseskader. Luften i Bergen har ligget over grensen for hva som er trygt å puste inn i åtte av ni år.