• ETTERLYSTE FORKLARING: Harald Schjelderup gikk ikke ut før i dag med hva han mener om trasévalgene for Bybanen mot Åsane. Han er imidlertid kritisk til hvordan kommunen fremhever Bryggen-traseen, mens utfordringene med tunneltraseene fremheves. FOTO: Kristine Lindebø (Arkiv)

Ap-lederne i bybanespagat

De to frontpersonene for Arbeiderpartiet i Bergen har vidt forskjellige syn på valg av bybanetrasé.