Jan (58) er lærer i Fana og æreshøvding i Papua Ny-Guinea

Men kostymet fikk han ikke ta med seg hjem.