• HYBRID: - Det tydelig at disse «turtelduene» er helt forskjellige arter, sier Pål Dyvik, og peker blant annet på formen og fargen av pustehullet hos sneglene. FOTO: Pål Dyvik

Forsker: Dette har vi advart mot