• Alsaker Konsern sjudobla resultatet før skatt mellom 2012 og 2013. Konsernsjefen tek resultata med sindig ro. - Vi var jo ikkje veldig nøgde i fjor, tilbodsmessig, altså, seier han. ARKIVFOTO: OGNE ØYEHAUG

Gullår for laksekonge

Oppdrettaren håva inn på prisvekst i lakse­marknaden. Men konsern­direktør Gerhard Alsaker er nøktern til rekord­resultatet.