• LOVER OPPFØLGING: Stord-ordfører Liv Kari Eskeland (H) vil sørge for at det interkommunale barnevernet får på plass rutiner som sørger for at barnevernsbarn blir fulgt godt nok opp. ARKIVFOTO: ELIAS DAHLEN

Fosterbarn blir ikke fulgt opp

Det interkommunale barnevernet i Stord, Bømlo og Fitjar får kraftig kritikk av fylkesmannen. Ordførerne krever opprydding.