• Blir det tunnel i dette området mellom Kjøttbasaren og Finnegården må en trolig belage seg på flere år med arkeologiske utgravninger.

Utgravningene kan ta flere år

Omfattende arkeologiske undersøkelser kan forsinke Bybanen til Åsane.