• FARLIG RØYK: Her øver nyansatte brannmenn ved Bergen brannvesen på brannslukking ved overtenning. - Vi blir eksponert for farlige gasser også når vi øver, sier Tommy Kristoffersen, leder av Brannmenn mot kreft. FOTO: Rune Nielsen

- Brannfolk må få yrkesskadeerstatning

Gruppen «Brannmenn mot kreft» krever at loven blir endret slik at enkelte kreftsykdommer kan bli definert som yrkessykdom.