• FOTO: Ørjan Deisz

Karakterfritak fører til stryk

Ungdomsskoleelever som er fritatt for karakterer i matte eller engelsk får ta videregående. - Man lurer elevene, mener Svein Einar Bolstad i Norsk Lektorlag.