Pubgjest truet betjeningen

Politiet måtte ta hånd om den utagerende 46-åringen.