• SER ALT: Folka bak søkjemotoren Google har som mål å samle inn all informasjon i verda. Det betyr òg all informasjon om deg. Mesteparten av den informasjonen er det du sjølv som gjev dei. ARKIVILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

Google ser deg

I åra framover må mange bytte identitet for å sleppe unna fortida si på internett, trur Google-sjef Eric Schmidt. Han burde vite det.