Krasjet bil - prøvde å stikke i båt

Store skader på bilen.