• (1/4)
    GRATIS OG LOVLIG: Dette finner du ikke ofte sentralt i Bergen. FOTO: JO HJELLE

Her parkerer du gratis

En stund i alle fall.