• DRØMMEN: Ringeriksbanen er et prosjekt på Østlandet, men vil drastisk kutte reisetiden mellom Bergen og Oslo. Denne illustrasjonen viser Ringeriksbanen i dagen ved Haakenrud ved Steinsfjorden, som er en sidegrein av Tyrifjorden. Toglinjen planlegges for hastigheter på 200 km/t. FOTO: ILLUSTRASJON: JERNBANEVERKET

Ny plan for snarveien

Høyre vil sørge for at Bergenbanen får opp tempoet. Nøkkelen er Ringeriksbanen.