Refser Haukeland for kreftrot

Haukeland Universitetssykehus rotet bort vevsprøver. En av pasientene døde.

HUDFLETTER HAUKELAND: Fylkeslege Helga Arianson.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Fylkeslege Helga Arianson retter krass kritikk mot Haukeland for sommel og rot med kreftprøver.

Resultatet er ifølge fylkeslegen forsinket diagnose og behandling. Haukeland beklager episodene, ifølge en melding fra Fylkesmannen i Hordaland.

— Livsviktig

«Felles for sakene er at svar på vevsprøver ikke kom tilbake når de skulle, eller blei liggende på grunn av svikt i rutiner eller kommunikasjon. Dermed tok det uforsvarlig lang tid før pasientene fikk rett diagnose og behandling», skriver Arianson.

Hun peker på at gode rutiner er livsviktige, ikke minst ved kreftmistanke.

— Sen diagnose kan føre til mer alvorlig sykdom med dårligere prognose for pasienten, sier hun.

I ett av tilfellene viste vevsprøvene en annen type kreft enn antatt. Prøven ble liggende i en måned. Krefttypen det er snakk om gir en større risiko for tilbakefall.

Helsetilsynet i Hordaland stempler Kirurgisk klinikk som uforsvarlige i denne saken.

Pasient døde

I den andre saken ble det tatt vevsprøve av pasienten i forbindelse med fjerning av en føflekk. Rot førte til at svarbrevet ikke kom tilbake til kirurgen. Syv måneder etterpå tok pasienten selv kontakt.

— Da fikk han vite at han hadde ondartet føflekkreft. Pasienten burde vært behandlet med det samme, sier Arianson.

Pasienten døde i 2010.

— Det er ikke grunnlag for å si at det skyldes den forsinkede diagnosen, sier fylkeslegen.

Innskjerpinger

I den tredje saken fikk pasienten fjernet en svulst, og prøvene tydet på at svulsten var godartet. Nærmere analyse viste likevel spor av kreftceller. Det gikk to måneder før pasienten ble informert.

Ifølge Helsetilsynet er det svikt i kommunikasjonen mellom Patologisk avdeling og Gynekologisk avdeling som forklarer svikten.

Haukeland har informert Fylkeslegen om at rutinene ved sykehuset nå er skjerpet.

- Dypt beklagelig

Haukeland sykehus vil nå gå gjennomsine rutiner.

— Alle disse tre sakene er dypt beklagelige, slikeforsinkelser skal ikke skje. Når denne type feil blir oppdaget, går vi igjennomrutinene våre for å finne ut hva som gikk galt og hvordan vi kan lage systemersom kan hindre at det samme skjer igjen, sier kommunikasjonsdirektør Mona Høgli.

— Vi kan aldri garantere oss mot atenkeltpersoner gjør feil, det gjør vi alle. Det viktige blir da å lage goderutiner som fanger opp eventuell feil som blir gjort. Dette er et arbeid som vihar full oppmerksomhet på kontinuerlig, sier hun til bt.no.

Publisert: