— Hele strekket langs Slettebakken er et prioritert område for å bedre sikkerheten for gående, syklende og bilførere, sier Ivar Gubberud, sikkerhet- og kvalitetssjef i Bybanen AS.

Sammen med Fantoft gir disse stedene et negativt utslag på statistikken over såkalte farebrems-tilfeller. Det betyr full pedal på bremsene for vognførerne.

— Vi har ca. 150 farebrems i året, og snittet ligger på tre- fire tilfeller fordelt på de 91 sjekkpunktene vi har langs banen. På Slettebakken og Fantoft ligger hyppigheten på rundt åtte-ti, sier Gubberud.

Én hendelse i måneden

Ved farebrems kan ståpassasjerer på Bybanen miste balansen og falle, og tversstående barnevogner kan velte, men ifølge sikkerhetssjefen er dette ikke klassifisert som en hendelse eller ulykke, fordi vognen ikke kjører borti noe.

En hendelse registreres derimot i de tilfellene bybanevognene treffer biler, syklister, gående eller annet.

  • Vi er nå nede i én hendelse pr. måned, noe som vi karakteriserer som ekstremt lavt sammenlignet med andre steder som har tilsvarende banesystem som her i Bergen, sier Ivar Gubberud.

Tryggere utkjørsler

Han mener det blir feil å peke på Slettebakken og Fantoft som de store trafikkfellene for Bybanen.

— Fra vårt ståsted vurderes disse stedene som de med størst potensial til å få bedre sikkerhet rundt banetraseen. Hele traseen er trygg, men vi jobber konstant med å kartlegge områder som kan bli enda tryggere.

— Hvor på Slettebakken ønsker dere bedre sikkerhet?

— Det gjelder nordre utkjørsel fra Bergenshallen, utkjørselen fra Sletten shoppingsenter og krysset hvor Wiers-Jennsens vei kommer ut i Vilhelm Bjerknes' vei. Disse stedene er overrepresentert av biler som bryter veitrafikkloven og kjører ut i trassen uten å se seg godt nok for.

Vil ha lysregulering

— Hva ønsker dere å gjøre her?

— Den nordre utkjørselen fra Bergenshallen ønsker vi lysregulert, slik som ved den søndre utkjørselen. I tillegg vil vi helst stenge utkjørselen fra Sletten shoppingsenter, men det har vist seg tyngre å få til på grunn av private eierforhold.

Bybanen ønsker også å gjøre trafikksikkerhetstiltak på Fantoft.

— Her vil vi gjerne få fartsdumper på plass, eller andre tiltak som Studentsamskipnaden kan tenke seg, sier Gubberud.

Satt opp gjerde

— Er det gående, syklister eller bilister som oftest utsetter seg for fare?

— Det gjelder alle kategorier - mye avhengig av hvor langs traseen man befinner seg. Ved endestasjonen i sentrum er det naturlig nok flest farebrems på grunn av personer som uvørent krysser veibanen.

Den nye traseen til Lagunen er såpass fersk at det ikke er registrert hendelser der, bortsett fra dødsulykken torsdag morgen, den første siden Bybanens start i 2010.

— Ved Mårdalen stasjon har vi derfor som et strakstiltak nå satt opp et gjerde fra enden av rampen og bort til overgangen, i påvente av havarikommisjonens rapport, sier Ivar Gubberud.