To trafikkulykker på Sotra

Ingen ble alvorlig skadet.