I fjor skjedde det 82.000 ganger ved sykehusene på Vestlandet: Legen satt klar, timen var avtalt, men pasienten uteble. Fire prosent av timeavtalene går tapt i manglende oppmøte. Køene i helsevesenet kunne vært kuttet kraftig, hvis bare folk møtte til timene sine.

Dette var bakteppet da Helse Vest i fjor søkte etter et representativt utvalg av befolkningen til et brukerpanel for kommunikasjonen mellom pasient og sykehus.

— Vi fikk bortimot 100 søknader, forteller prosjektleder Margrete Lexow i Helse Vest.

Åtte mennesker ble plukket ut fra den fyldige søkerbunken. De åtte har ulike innfallsvinkler til helsevesenet og kommer fra hele Vestlandet.

Ulik bakgrunn

— Jeg har utelukkende positive erfaringer, sier Johan Mohr, som representerer de eldre.

— Jeg er lærer for voksne fremmedspråklige, og må ofte hjelpe elvene med å tolke brev. Informasjonen er ofte vanskelig å forstå, særlig for de som ikke er så stødige i norsk. I dette prosjektet får jeg anledning til å være med å gjøre informasjonen enklere og for denne brukergruppen, sier Gunvor Thuestad.

Birthe Sivertsen er mor til en multihandikappet gutt. Hun vet hvordan det er å holde rede på avtaler med 10 ulike poliklinikker.

— Jeg kastet meg over tastaturet og søkte. Det er så mye jeg ønsker å gjøre noe med, sier hun.

Thomas Nesse har bakgrunn både som pårørende og fra transport av pasienter. Dessuten kan han kunsten å drive nettsider.

— Min søknad var omtrent så lang som en roman, sier han og ler.

BT treffer de fire på arbeidsmøte hos Helse Vest IKT i Bergen. På videotelefon deltar et medlem fra Stavanger.

— Resten var forhindret. Slik blir det jo gjerne når vi jobber med en del kronikere, som for eksempel har et ærend på sykehus, sier kommunikasjonsrådgiver Tove Sæther Hagland.

Panelet samles en gang annenhver måned og får lønn for innsatsen.

Ny nettside

På arbeidsplanen i dag står testing av den nye nettportalen for alle pasienter. På Vestlandspasienten.no skal folk kunne sitte hjemme i stuen og få oversikt over sine timeavtaler på sykehuset. Siden skal de her få status for henvisninger og kunne sende melding til sykehuset og laste ned relevante dokumenter.

Vestlandspasienten.no ble lansert forrige uke i Stavanger, og blir i løpet av året utvidet til å dekke samtlige sykehus i Helse Vest. Utviklingen gjøres i samarbeid med Helsedirektoratet, og nettsiden skal på sikt gjøres nasjonal.

— Grunnarbeidet med sikkerhet for personopplysninger er på plass. Utover det har vi laget en smidig løsning, der vi kan forandre portalen etter hvert som vi får erfaringer, sier prosjektleder Lexow.

- Brevene skal bestå

Panelet diskuterer også ordlyden i SMS'ene som mange sykehus sender ut med påminning om timer. De bidrar også med andre forslag til forbedringer.

— Hva med alle storforbrukere av sykehus som ikke er på nett til daglig?

Mohr: - Vi har fått forsikringer om at nettsiden ikke skal erstatte brevene fra sykehuset.

Sivertsen: - Dessuten tenker vi at de mange som ikke er på nett, har mennesker rundt seg som er det og som kan hjelpe.

— Hvor mange tror dere uteblir når denne den nye nettsiden er i full drift?

Panelet nøler litt før de våger å tallfeste en ambisjon. Nesse er først frempå:

— Vi skal nok få til en betydelig nedgang med de forslagene vi har sett på.