— I byrådsplattformen står det uttrykkelig at det skal reguleres bybane til Åsane og Bergen vest, og at det skal være en kontinuerlig utbygging. Så det er det ikke grunnlag for å diskutere. Det er forståelig og naturlig at flere vil tenke seg om når det viser seg at de dyre alternativene kan gi 50 kroner i bompengepassering.

Slik svarer byrådslederen når hun konfronteres med Frps bompengeskrekk. Den har økt betydelig etter at en ny bybanerapport ble presentert tirsdag. Ifølge rapporten vil alle alternativene øke med mellom to og tre milliarder kroner i utbyggingskostnader.

Tenker på Dalen

Stolt-Nielsen utelukker ikke at politikerne kan tenke seg å se mot vest før banen sendes nordover.

— Det er ikke en umulig løsning. Vi skal som sagt regulere mot nord og mot vest. Så skal vi finne en løsning som er realistisk og gjennomførbar, og som et flertall kan samle seg bak.

Hun påpeker at dersom de velger en veldig dyr løsning nordover, blir det vanskeligere å bygge Bybanen vestover.

— Vi kan ikke sette oss i en situasjon der vi ikke får bygget Bybanen videre. Det er i så fall en fallitterklæring.

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, er svært skeptisk til de nye tallene som er lagt frem. Han undrer seg over hvordan kostnadene kan øke så mye, bare tre måneder etter at byrådet la frem en oppdatert oversikt over kostnadene.

Han mener partiet uansett ikke kan godta at bompengeprisene øker så mye som antatt i de nye beregningene. Frp har derfor sett på andre alternative løsninger for bybanetraseen.

— Vi kan bygge til Haukeland og Fyllingsdalen, via Mindemyren, først. Dette har byråd Filip Rygg sagt at kan forsvares innenfor nåværende bompengesatser. Da kan vi samtidig bygge Skansetunnelen, som gjør Bryggen bilfri. Deretter får vi sette oss ned og finne ut hvordan banen til Åsane kan finansieres.

Altfor dyrt

Lokallagslederen legger ikke skjul på at de mener alvor når de advarer mot bompengesatsene.

— Kan dere stå inne for en dramatisk økning av bompengene?

— Vi har et problem med å øke bompengesatsene. Helt klart.

— Hvilke konsekvenser kan det få?

— Den situasjonen kan vi ikke ta nå. Først må vi få ordentlige tall på bordet fra byråden. I dag er det forskjellige tall som svirrer rundt i luften.

Byrådsleder Stolt-Nielsen sier det blir naturlig å ha en prosess i byrådet for hvordan bybanesaken skal håndteres. De skal etter påske legge frem en egen sak for bystyret med detaljert informasjon om bompengesatsene.

Vil nordover

Forslaget om å prioritere Fyllingsdalen først møtes ikke med stor glede hos det største opposisjonspartiet i bystyret. Gruppeleder for Ap, Harald Schjelderup, sier de har satt ned to grunnpilarer for bybanetraseen.

— Vårt utgangspunkt er at vi vil bygge til Åsane først, men at vi ikke vil ha den over Bryggen. Utover det er vi klar for kompromisser. Det er mulig situasjonen er veldig fastlåst nå, men vi er ikke beredt til å endre på den rekkefølgen.

Han reagerer på at høye bompenger brukes som et pressmiddel mot å legge banen i tunnel.

— Vi har også en smerteterskel når det gjelder bompenger, men vi er ikke villige til å la oss presse gjennom noen løse tall. Nå må byrådet legge frem noe mer konkret.