• TRIST: Flere skoler i Bergen er preget av forfall. FOTO: RUNE SÆVIG, PRIVAT

Ber Bergen skjerpe seg

Stortingsrepresentant skryter av Trondheim.