• AVHENGIGHE:- Facebookavhengighet innebærer å være sterkt opptatt av Facebook og å være drevet av en sterk motivasjon til å være på og bruke dette mediet, forteller forsker Cecilie Schou Andreassen. FOTO: Paul Sakuma/Ap

Kvinner blir hektet på Facebook

Den sterke økningen i bruken av Facebook fører til en ny variant av internettavhengighet, knyttet til sosiale medier. Kvinner og unge brukere er mest utsatt for Facebookavhengighet, viser ny forskning.