Ynskjer regionale rovviltnemnder

Fylkesutvalet i Hordaland er positiv til oppretting av regionale rovviltnemnder.