Seks uten sete på Tinget

Seks hordalendinger på Stortinget må regne med å være uten taburett neste høst. De som ikke blir kastet av partiene, ser ut til å bli vraket av velgerne.