Mange omkommer under livbåtøvelser

Det var 52 år gamle Kurt Madsen fra Norheimsund som mistet livet på MS/ «Nordkapp». Han er en av svært mange sjøfolk som er omkommet under øvelse med livbåter.