Flere byer vil gjøre det samme

Etter å ha vært i Bergen og sett på opplegget her, startet Kirkens Bymisjon i Oslo et tilsvarende tilbud til rusavhengige før jul.