• VIL FORBLI HYDRO-TILSETTE: Tor S. Halvorsen, Oddvin Hovland, Lissen Gundersen og Jan Atterås (rekna f.v.) talar Høyanger kjemiske og kommunen i mot. Fire av dei fem fagforeiningane ved metallverket krev no at Hydro held fram som eigarar.<p/>FOTO: TERJE ULVEDAL

Krev at Hydro held fram i Høyanger

Fire fagforeiningar går mot sal av metallverket i Høyanger. - Vi krev at Hydro driv vidare og utvidar, seier leiarane i forbunda.