-Viktig å være saklig

Liv Paulsen Rong ledet i begynnelsen av 90-tallet kampen mot BKKs planer om kraftledninger over Øygarden og vant frem. 15 kilometer med kraftledninger ble lagt i jorden.