Tilsto våpentyveri etter 60 år

En mann som nå er midt i 70-årene, tilstår et tyveri fra museet Rustkammeret for over 60 år siden. Nå vil han levere tilbake tyvegodset.