Bedt om å vente en uke

Mannen hadde gruet seg til å starte på soningen. Dagen før han skulle møte fikk han telefon om å komme neste uke i stedet.