Til Haukeland med lommen full av penger

Staten vil gjøre et nytt forsøk på å rette opp skjevfordelingen mellom regionene av midler til sykehustjenester.