Jubileum i nedlagt skule

I perioden frå 1942 til 1967 har det gått førti elevar i Lånefjorden skule i Balestrand. 13. august i år møtte tretti av desse til elevstemne i det gamle skulehuset frå 1894.