Gassfergene utsatt

De nye gassfergene viste seg ikke å passe til kaiene. Det betyr at fergene ikke kan begynne å gå fra nyttår, slik de skulle.