Fem timar i ambulanse for å føde

Grunna uvêr fekk kvinna føde tvillingane sine i Lærdal. Nasjonalt råd for fødselsomsorg meiner ho kunne vore send med to ambulansar og ekstraferje til Førde - ein tur på bortimot fem timar.