Møter eldrebølgen med kompetanseløft

Et nytt pilotprosjekt i Hordaland skal gjøre kommunehelsetjenesten til en attraktiv arbeidsplass.