50 kr for å levere til gjenvinning

Fra 1. juli koster det 50 kroner å levere avfall på gjenvinningsstasjonene til Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap, BIR.