Boligbyggelag bygger barnehage

Er du medlem i Stor-Bergen Boligbyggelag og i beit for barnehageplass? Nå er muligheten der.