• URIMELIG RETTSHJELP-GRENSE: Advokat Hege Falch mener grensen på 230.000 kroner for fri rettshjelp er altfor lav, og går ut over både foreldre og barn. - Med normale boutgifter og bidragsplikt kan økonomien bli temmelig trang, selv med lønn godt over 230.000.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG

- Dropper samværssaker grunnet rettskostnadene

— Mange fedre dropper å bringe saker om samvær inn i rettsapparatet fordi det er så dyrt. Dette er svært ugunstig også for barna, sier advokat Hege Falch.