Får sykkelfelt i Helleveien

Til neste år får barn og voksne syklister bedre forhold langs Helleveien. I høst starter trolig arbeidet med å lage sykkelfelt mellom Lønborg og NHH.