Utvider erstatningsordning for barnehjemsbarn

Et flertall i Bystyret vil trolig gå inn for å utvide erstatningsordningen for barnehjemsbarn.