Asfalten henger i løse luften

Flomvannet har vasket ut veiunderlaget på E39 på Mehammer på Stord. Nå henger asfalten i løse luften.