Kristina splitter makten

Eksperter og politikere strides om de pårørende bør ha mer innflytelse i spørsmål om liv og død.