Har aldri vært friskere

Sykefraværet i Norge stiger, men på Betanien Hospitalet i Fyllingsdalen peker statistikken motsatt vei. - Godt arbeidsmiljø og ledere som bryr seg, er de ansattes forklaring.