Giardia-pasienter kan få ny medisin

Statens Legemiddelverk kommer utslitte bergenske giardia-pasienter til unnsetning.