Reduserte bevilgninger til sjøfartsmuseet

I fjor satset Bergens Sjøfartsmuseum alt det remmer og tøy tålte. Det satte publikum pris på - for besøkstallet gikk opp med nesten 100 prosent. Takken er reduserte tilskudd fra kommunen.