Har fått dokumentene

Saken mellom advokatene Trond Lexau og Olaf Holm blir likevel ikke behandlet i namsretten i morgen. Advokatene er blitt enige, og sakspapirene levert.