Vil ikke studere i Sogn og Fjordane

Kun 21 prosent av alle sogninger og fjordinger som søker seg til høyere utdanning, velger å studere i hjemfylket. 40 prosent velger å flytte til Bergen.